Analysis of Open Data: Best Improvement for Katowice

Nov 14, 2017

Jesteś studentem lub pracownikiem Sopra Steria Polska?

Interesujesz się analizą danych?

Masz ciekawy pomysł, co można zmienić w naszym mieście?

 

Przygotuj projekt w oparciu o dane przygotowane przez Miasto Katowice. Opisz swój pomysł na innowację – poprzyj swój pomysł odpowiednimi obliczeniami. Możesz pracować sam, lub w grupie 2-osobowej.

 

Nagrody:

1. Miejsce – 2500 PLN

2. Miejsce – 1000 PLN

3. Miejsce – 500 PLN

Zgłoszenie konkursowe:

Zgłoszenie prześlij na adres anniversary.poland@soprasteria.com. Pamiętaj, aby w zgłoszeniu zamieścić następujące informacje:

  1. imię, nazwisko,
  2. adres e-mail
  3. numer telefonu
  4. adres zamieszkania

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z konkursem oraz o zapoznaniu się z regulaminem (wzór oświadczenia poniżej).

Więcej szczegółów w regulaminie

Wzory oświadczeń: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z regulaminem”

„Potwierdzam zapoznanie się i akceptację regulaminu”

Administratorem danych osobowych w/w konkursu jest: Sopra Steria Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Katowicach, przy ul. Uniwersyteckiej 13. Dane będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu, a podanie ich jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do dostępu do treści moich danych i ich poprawieniu.